Smart Marketing Tourism

Преживяването на пътниците започва онлайн много преди да пристигнат на дестинацията си. Една дестинация може да спечели по-голям пазарен дял с целева реклама
и промоция.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

НОВИНИ

Почистване на гората Нимфая

Като продължение на действията в рамките на програмата „SMS-CBA“ INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Образователно
пътуване

Пътуването има за цел да популяризира проекта и да засили осведомеността

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Youth social
Media Festival

Регион Източна Македония и Тракия от 07.01.2020 г. участва като водещ партньор в проекта, озаглавен „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ