Smart Marketing Tourism

ПАРТНЬОРИ

У ДОМА/ ПАРТНЬОРИ

Водещ партньор: Регион Източна Македония и Тракия

Адрес: Kakoulidou 1, 69100 Комотини, Гърция

Правен статут: Публичен

Уебсайт: http://www.pamth.gov.gr

Общ бюджет: 224 297,30 евро

Бюджет на ЕФРР: 190 652,71 евро

 

Областна администрация Хасково

Адрес: 6300 Хасково, пл. Свобода 5

Правен статут: Публичен

Уебсайт: http://www.hs.government.bg

Общ бюджет: 95 857,00 евро

Бюджет на ЕФРР: 81 478,45 евро

 

Областна администрация Кърджали

Адрес: 6600 Кърджали, бул. България 41

Правен статут: публичен

Уебсайт: http://www.kardzhali.org

Общ бюджет: 118 803,80 евро

Бюджет на ЕФРР: 100 983,23 евро

 

Областна администрация Смолян

Адрес: 4700 Смолян, бул. България 14

Правен статут: Публичен

Уебсайт: http://www.region-smolyan.org

Общ бюджет: 105 829,80 евро

Бюджет на ЕФРР: 89 955,33 евро

 

Регионална туристическа асоциация Родопи

Адрес: бул. България. 14, 4700 Смолян, България

Правен статут: Частна

Уебсайт: https://www.rhodopes.bg

Общ бюджет: 111 300,70 евро

Бюджет на ЕФРР: 94 605,60 евро

 

Асоциация на хотелиерите на Тракия

Адрес: М.М. Василиу 6а, 69100 Комотини, Гърция

Правен статут: Частна

Уебсайт: http://www.thracehotels.gr

Общ бюджет: 151 943.10 евро

Бюджет на ЕФРР: 129 151,64 евро

 

Институт за обработка на реч, Клон на Ксанти/Изследователски център „Атина“ за иновации в информационните, комуникационните технологии и технологиите на знанието

Адрес: П.К. Box 159 Kimmeria Campus, 67100 Ксанти, Гърция

Правен статут: Публичен

Уебсайт: http://www.athena-innovation.gr

Общ бюджет: 186 965,00 евро

Бюджет на ЕФРР: 15 890,25 евро